Resume Maker

Tạo Hồ Sơ (CV/Resume) xin việc đẹp miễn phí trên web và app Miễn phí - Google Play & App Store
×

Danh sách mẫu CV xin việc tiếng Anh / Việt / Nhật

Các mẫu CV đuợc thiết kế theo chuẩn, theo các ngành nghề.
Phù hợp với sinh viên và người đi làm.

Mẫu tiêu chuẩnFree

Mẫu tiêu chuẩnFree

Mẫu tiêu chuẩnFree

Mẫu tiêu chuẩnFree

Mẫu tiêu chuẩnFree

Mẫu tiêu chuẩnFree

Xem thêm

Tạo Hồ Sơ Xin Việc
Tải xuống ứng dụng

Cách khác để tạo CV.
Bắt đầu bằng cách tải xuống ứng dụng.

Ngay sau khi bạn hoàn thành hồ sơ của mình, bạn có thể sử dụng nó để áp dụng cho bất kỳ hàng trăm ngàn công việc.

Nhận hướng dẫn từng bước khi bạn xây dựng
hồ sơ xin việc của mình

Tạo một hồ sơ xin việc đẹp và chuyên nghiệp trong vài phút
trên điện thoại của bạn miễn phí.

Cập nhật CV thành công
Lỗi trong quá trình cập nhật
Ngôn ngữ này đã tồn tại!
Mật khẩu không trùng khớp
Mật khẩu cũ sai
Bạn đã đổi mật khẩu thành công