Resume Maker

Tạo Hồ Sơ (CV/Resume) xin việc đẹp miễn phí trên web và app Miễn phí - Google Play & App Store
×

Danh sách mẫu CV xin việc tiếng Anh / Việt / Nhật

Các mẫu CV đuợc thiết kế theo chuẩn, theo các ngành nghề.
Phù hợp với sinh viên và người đi làm.

Mẫu tiêu chuẩnFree

Mẫu tiêu chuẩnFree

Mẫu tiêu chuẩnFree

Mẫu tiêu chuẩnFree

Mẫu tiêu chuẩnFree

Mẫu tiêu chuẩnFree

Mẫu tiêu chuẩnFree

Mẫu tiêu chuẩnFree

Mẫu tiêu chuẩnFree

Mẫu tiêu chuẩnFree

Mẫu tiêu chuẩnFree

Mẫu tiêu chuẩnFree

Mẫu tiêu chuẩnFree

Mẫu tiêu chuẩnFree

Mẫu tiêu chuẩnFree

Mẫu tiêu chuẩnFree

Mẫu tiêu chuẩnFree

Mẫu tiêu chuẩnFree

Mẫu tiêu chuẩnFree

Mẫu tiêu chuẩnFree

Mẫu tiêu chuẩnFree

Mẫu tiêu chuẩnFree

Mẫu tiêu chuẩnFree

Cập nhật CV thành công
Lỗi trong quá trình cập nhật
Ngôn ngữ này đã tồn tại!
Mật khẩu không trùng khớp
Mật khẩu cũ sai
Bạn đã đổi mật khẩu thành công